Peutergym

Kom samen met uw peuter en andere peuters uit de omgeving klimmen, glijden en nog veel meer leuke dingen doen in de gymzaal. Tijdens de lessen peutergym zullen ouder en kind samen bewegen onder begeleiding van een echte gymlerares (vakleerkracht bewegingsonderwijs). Het is een echte gymles met spelletjes, oefeningen, bewegen op muziek en nog veel meer. In een echte gymzaal.

Peuters kunnen mee doen vanaf 22 maanden tot 4 jaar samen met een ouder, grootouder of andere begeleider. Door dit samen met te doen met uw peuter heeft hij/zij meer vertrouwen in zich zelf maar u krijgt ook vertrouwen in uw peuter omdat u ziet wat uw peuter allemaal kan.

“Kinderen worden in de ontwikkeling van hun motoriek op verschillende vlakken uitgedaagd waardoor ze breed ontwikkelen en dit alles op een speelse manier. Doordat een ouder ook aanwezig is blijft het voor het kind vertrouwd en zoekt het zijn/haar eigen grenzen in de aangeboden oefenvormen.”

De peuter leert tijdens de peutergym onder andere kleine opdrachten uit te voeren. Ook zullen ze leren om afstanden, hoogte en diepte in te schatten. Door de ontmoeting met andere peuters leert de peuter hoe je met elkaar rekening moet houden en dat je op de beurt moet wachten.

Voor zowel de motorische- als cognitieve ontwikkeling van de peuter.

Bewegen is niet alleen heel erg leuk maar het is ook erg goed voor de ontwikkeling van de hersenen. Peuters leren door te bewegen. Sommige bewegingen worden niet altijd aangeboden en dus peuters hier mee niet in aanraking. Hierdoor kunnen er in de hersenen bepaalde netwerken niet of onvoldoende worden aangelegd. Dit is erg belangrijk voor de ontwikkeling van schrijven, rekenen en taal. Peutergym is dus niet alleen leuk maar ook erg leerzaam!