Lessen onbeperkte gym

om samen met uw kind en andere kinderen uit de omgeving rennen, glijden, klimmen, schommelen en nog veel meer leuke dingen doen in de gymzaal. Tijdens de lessen onbeperkte gym zullen ouder en kind samen bewegen onder begeleiding van een ervaren fysiotherapeut en gymlerares (vakleerkracht bewegingsonderwijs). Het is een echte gymles met spelletjes, oefeningen, bewegen op muziek en nog veel meer. Dit alles in een echte gymzaal.

Kinderen met een beperking kunnen mee doen samen met een ouder, grootouder of andere verzorger. Wat de beperking betreft wij proberen tijdens de les alle kinderen te laten bewegen op hun eigen manier aan de hand van het bewegingsthema.

Tijdens de lessen zullen verschillende vaardigheden aan bod komen.

 • Klimmen
 • Klauteren
 • Schommelen
 • Zwaaien
 • Rollen
 • Glijden
 • Springen
 • Balanceren
 • Werpen
 • Vangen
 • Mikken
 • Soleren

Maar ook in groepsverband zullen er korte spelletjes worden gedaan en zal er op liedjes worden gedanst.
De lessen hebben een duidelijke structuur en zullen daardoor door de kinderen herkent worden. Elke week is de gymzaal anders opgebouwd aan de hand van het thema van de week. Nieuwe onderdelen en activiteiten die de kinderen zal stimuleren en uitdagen in het bewegen.