Fysiotherapie Baat

Een samenwerking met kinderfysiotherapeut Sanne Zwinkels

Tijdens de gym zie ik kinderen bewegen, ieder op zijn eigen manier. Wanneer mij iets opvalt zal ik het hier met de ouders over te hebben. Soms komen ouders naar mij toe met de vraag wat ik van de motoriek van hun kind vind. Soms kan ik met tips helpen om ze te stimuleren, maar soms is de vraag te specifiek dat ik niet precies weet wat te doen. Deze vragen passen beter in het domein van de kinderfysiotherapeut.

Daarom heb ik contact gezocht met fysiotherapiepraktijk Baat. Ik heb met kinderfysiotherapeut Sanne Zwinkels gesproken over verschillende onderwerpen die bij peuters en kleuters kunnen voorkomen en gesignaleerd kunnen worden tijdens de gym. Samen met Sanne hoop ik ouders beter te kunnen informeren en zo nodig te begeleiden.

Kinderen leren spelenderwijs

Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun motoriek en zintuigen. De meeste kinderen  ontwikkelen zich motorisch door ervaring waardoor nieuwe vaardigheden eigen worden gemaakt en geautomatiseerd worden. Bij sommige kinderen is er sprake van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan het houdings- of bewegingsapparaat, zintuigen, organen, het zenuwstelsel of een tekort aan motorische ervaringen. Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om een vaardigheid te leren. Omdat bij elke leeftijd bepaalde vaardigheden horen, is vast te stellen of de ontwikkeling van een kind normaal, vertraagd of afwijkend is. Een kind kan moeite hebben met klimmen en klauteren, springen, evenwichts- of balvaardigheden omdat hij zich de vaardigheden nog niet heeft eigen gemaakt door gebrek aan ervaring, (bewegings)angst of bijvoorbeeld onvoldoende mobiliteit, kracht, stabiliteit of sensoriek.

Een kind kan ook een afwijkend looppatroon laten zien, veelvuldig of continue op de tenen lopen, vaak struikelen of zelfs vallen, de voeten naar binnen of juist buiten draaien. De vraag is wat hiervan de oorzaak is en of het kind beperkt wordt in zijn motorisch functioneren.

Ook zintuigen spelen hierin een belangrijke rol ivm over- en ondergevoeligheid waardoor verminderde registratie van sensoriek en daarmee motoriek.

Sanne Zwinkels kan hier gericht onderzoek naar doen en een antwoord geven op alle vragen rondom de motoriek van een kind.