Vrijdag 12 april geen les ivm Koningsspelen b.s. de Buizerd

Omdat op vrijdag 12 april de landelijke Koningsspelen zijn zullen er op deze dag geen gymlessen zijn. De school gebruikt tijdens deze deg ook de gymzaal zodat er door de kinderen goed bewogen kan worden. 

Goede vrijdag, (vrijdag 19 april) zullen de lessen wel door gaan en gaan wij onze eigen Koningsspelen houden. 

Tot dan,